Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để kịp thông tuyến vào cuối năm 2020

Thứ tư, 20/03/2019, 08:47 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phải tích cực, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để thông tuyến vào cuối năm 2020.

 

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để kịp thông tuyến vào cuối năm 2020

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long TP.HCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam

Được biết, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài 51km, rộng 17m, đi qua tỉnh Tiền Giang, với tổng mức đầu tư 9.668,5 tỉ đồng theo hình thức BOT.

Theo cafeland.vn

Theo kế hoạch ban đầu dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, dự án đang bị chậm tiến độ so với yêu cầu đặt ra do có những khó khăn vướng mắc trong việc huy động vốn, do thay đổi cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản công, chính sách về đầu tư PPP, cũng như năng lực của nhà đầu tư dự án.

Tuyến đường có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long TP.HCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo nhà đầu tư và các cơ quan có liên quan triển khai đạt khoảng 96% khối lượng giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư dự án phải tích cực, chủ động hơn nữa trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ, đảm bảo phương án tài chính của dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/3/2019.