Quy chế hoạt động

I.   Quy định chung

II.  Cơ chế giải quyết tranh chấp

III. Chính sách bảo mật

IV. Dịch vụ môi giới bất động sản của Tín Hưng

V.  Quy trình giao dịch

I.    Quy định chung

•    Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn được truy cập tại địa chỉ: http://luachonhadat.vn do Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản TÍN HƯNG là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm pháp lý.
•    Khi đăng tin trên Luachonnhadat.vn các Thành viên, nguời dùng phải tuân thủ các quy định về đăng tin. 
•    Hoạt động mua bán bất động sản trên Luachonnhadat.vn phải công khai, minh bạch, đúng pháp luật và bảo đảm quyền lợi của người mua.
•    Khi Thành viên đồng ý đăng ký sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi Thành viên sử dụng website Luachonnhadat.vn phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký.
•    Thành viên phải thông báo cho Luachonnhadat.vn biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép Luachonnhadat.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ các quy định tại Quy Chế này.

II. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Nếu phát sinh tranh chấp giữa thành viên, người mua,người bán và Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn, thì Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Theo đó, thành viên, người mua,người bán và Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn đồng ý rằng Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn sẽ giải quyết theo tinh thần thương lượng, hòa giải, thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản.
Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, hoặc các biện pháp tố tụng theo qui định của pháp luật, Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn khuyến khích thành viên,  người mua,người bán trước tiên hãy liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn để tìm được giải pháp phù hợp.
Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn vui lòng gửi về Phòng Hỗ Trợ khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0978.778.791 (A.Huy)
  • Email: tinhungreal@gmail.com

Ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại, Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.
Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn đều sẽ được Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn hỗ trợ tìm hiểu và cung cấp thông tin liên quan trong phạm vi thẩm quyền và quyền quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn để hỗ trợ quá trình giải quyết giữa các bên, đảm bảo tinh thần giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp thương lượng, hòa giải sẽ luôn được ưu tiên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo qui định của pháp luật Việt Nam.
Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn chỉ giải quyết các khiếu nại của người bán hoặc người mua liên quan tới dịch vụ mà Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn cung cấp (nếu có).
Quy trình xem xét khiếu nại, tranh chấp, về cơ bản sẽ được thực hiện như sau:
Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của người bán hoặc người mua (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).
Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại, và đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp cụ thể.

III. Chính sách bảo mật

Sàn Giao Dịch TMĐT Luachonnhadat.vn  cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của người dùng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà người dùng cung cấp cho Sàn Giao Dịch TMĐT Luachonnhadat.vn trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Mọi biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện bởi Sàn Giao Dịch TMĐT Luachonnhadat.vn để ngăn ngừa các hành vi sau:

  • Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;
  • Sử dụng thông tin trái phép;
  • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép

Tuy nhiên, Sàn Giao Dịch TMĐT Luachonnhadat.vn không đảm bảo, và không thể cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập, hoặc xâm nhập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép. Trong mọi trường hợp, Sàn Giao Dịch TMĐT Luachonnhadat.vn sẽ không chịu trách nhiệm và được miễn trách đối với mọi thiệt hại, tổn thất có thể xảy ra đối với cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan, khi việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trên sàn một cách trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Sàn Giao Dịch TMĐT Luachonnhadat.vn , đồng thời Sàn Giao Dịch TMĐT Luachonnhadat.vn cũng sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép như vậy.
8) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân người dùng :
Bất kỳ khiếu nại nào về thông tin cá nhân người dùng trên Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn vui lòng gửi về Phòng Hỗ Trợ khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0978.778.791 (A.Huy)
  • Email: tinhungreal@gmail.com

ngay sau khi nhận được khiếu nại, Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp ( Ví dụ : chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin đó theo nguyện vọng của khách hàng).

IV. Dịch vụ môi giới bất động sản của Luachonnhadat.vn

a)    Cách tính phí :
Luachonnhadat.vn không thu phí dịch vụ của người mua, chỉ thu phí của người bán với mức phí do Luachonnhadat.vn và người bán tự thỏa thuận trực tiếp trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của đôi bên
b)    Quy định :
Người bán phải thực hiện đầy đủ các các nội dung đã ký kết trong hợp đồng với người bán và đảm bảo bất động sản mà mình giao dịch là đúng chủ sở hữu và thỏa các điều kiện sau :
A.    Nhà, công trình xây dựng :
a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (thì phải có Hợp đồng mua bán/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà theo quy định của luật nhà ở).
b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;
c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
B.    Các loại đất :
a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.

V.    Quy trình giao dịch

1.    Quy trình dành cho Người Mua :

Bước 1: Truy cập vào website Luachonnhadat.vn

Bước 2: Xem thông tin bằng cách click vào các hạng mục liên quan trên website;

Bước 3: Gọi điện, email, và trao đổi với người có nhu cầu bán Sản Phẩm

Bước 4: Người bán tìm hiểu và kiểm tra kỹ tất cả các thông tin

Bước 5: Đến tận nơi trao đổi với Người Bán, hoặc theo cách thức khác do các bên thỏa thuận.

2.    Quy trình dành cho Người Bán :

Bước 1: Truy cập vào website Luachonnhadat.vn
Bước 3: Đăng tin bất động sản theo quy trình trên Sàn Giao Dịch TMĐT Luachonnhadat.vn ( theo Hướng dẫn đăng tin bên dưới)
Bước 4: Tin đăng của Người Bán đã được duyệt sẽ được hiển thị trên website Luachonnhadat.vn .
Bước 5: Người có nhu cầu về bất động sản tìm hiểu thông tin trên website Luachonnhadat.vn và trao đổi với Người Bán .
Bước 6: Các Bên thực hiện trao đổi và giao dịch trực tiếp với nhau.

3.    Quy trình dành cho người sử dụng dịch vụ môi giới :

a)    Quy trình dành cho Người Mua :

Bước 1: Liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn và cung cấp các nhu cầu của mình
Bước 2: Xem xét , chọn lựa các bất động sản do Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn giới thiệu
Bước 3: Sau khi chọn lựa được bất động sản phù hợp thì tiến hành thỏa thuận với người bán hoặc cho thuê bất động sản đó
Bước 4: Người bán và người mua thực hiện trao đổi và giao dịch trực tiếp với nhau.

b)    Quy trình dành cho Người Bán :

Bước 1: Liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn và cung cấp các nhu cầu của mình
Bước 2: Thỏa thuận mức phí và các điều khoản trong hợp đồng môi giới
Bước 3: Ký hợp đồng môi giới với đại diện của Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn.
Bước 4: Gặp , trao đổi và thỏa thuận giá trị ,các điều khoản với người mua do Sàn giao dịch TMĐT Luachonnhadat.vn giới thiệu
Bước 5: Ký hợp đồng với người mua
Bước 6: Thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận trong các hợp đồng : môi giới, mua bán bất động sản (hoặc cho thuê)